Hakel 71024 HIS 24 VDC/N

Hakel 71024 HIS 24 VDC/N

Hlídače izolačního stavu HIS * VDC /N jsou určeny pro monitorování izolačního stavu stejnosměrných IT soustav provozovaných dle normy ČSN 332000-3/Z2.

Přístroj trvale sleduje izolační stav obou větví izolované IT soustavy proti vztažnému bodu. U stacionárních zařízení to bývá vodič PE, u mobilních zařízení je to obvykle kostra mobilního zařízení.

Při snížení izolačního odporu + nebo - větve pod nastavenou hodnotu (nastavení se provádí potenciometrem na čelním panelu přístroje), přepne bezpotenciálový přepínací kontakt,

který může být využit pro akustickou (světelnou) signalizaci poruchy, ev. pro odpojení monitorované soustavy. Poruchový stav je zároveň indikován LED diodami na čelním panelu,

na kterém lze rozlišit, zda kritická hodnota izolačního odporu je v kladné, ev. záporné větvi stejnosměrného rozvodu IT sítě. Na čelním panelu jsou dále umístěna dvě zkušební tlačítka

zkoušky funkce TEST+ a TEST -, kterými může obsluha provádět orientační kontrolu správné funkce přístroje připojeného pod napětí.  Konstrukčně jsou tyto hlídače řešeny do dvojmodulu

šířky 35 mm. Vyrábí se v ucelené řadě pro napětí až do 1000VDC .

PDF Datasheet

  • Zobrazení: 5780
  • Výrobce: HAKEL TRADE
  • Kód výrobku: Hakel 71024 HIS 24 VDC/N
  • Dostupnost: Na skladě
  • 336,30€

Tagy: Hakel 71024 HIS 24 VDC/N, hlídač izolačního stavu, IT soustava 24V DC